Landstinget Sörmlands logotyp

Undermeny

Forskningsmedel

Vad är Forskningsmedel?

Syftet med forskningsmedel är att ge ekonomiskt stöd till klinisk, patientnära forskning inom Landstinget Sörmland. Projekt som beviljas stöd skall knyta an till landstingets olika verksamhetsområden och ha patient- och verksamhetsnyttan i fokus. FoU-centrum ger även stöd till forskningsprojekt vars målsättning är att uppnå ny kunskap för att bättre kunna stärka hälsofaktorer och för att landstinget bättre ska kunna arbeta sjukdomsförebyggande.

Forskningsmedel kan sökas två gånger per år för två typer av kostnader:

  • Forskningsanslag, som täcker kostnader för exempelvis litteratur, utrustning, omkostnader, kurser eller resor.
  • Forskningstid, som ersätter kostnader för arbetstid som ägnas åt FoU-arbete.

Alla som är anställda inom landstinget Sörmland och alla privata vårdgivare i Sörmland med avtal med landstinget Sörmland har rätt att söka.

Nytt ansökningsformulär för höstens ansökningsomgång som är huvudansökningstillfälle för kommande verksamhetsår (2018) ligger ute nu. Sista ansökningsdag 13 oktober.

För information och ansökan: 
www.researchweb.org/is/dll 

Kontakt

Telefon: 016-10 54 01Besöksadress: Kungsgatan 41Hitta till ossPostadress: 631 88 EskilstunaFax: 016-10 54 30E-post

Utbetalning av anslag

Fakturor och räkningar måste vara FoU-centrum tillhanda senast den 12:e december 2016