Landstinget Sörmlands logotyp
Natur

Om forskning och utveckling

För att du som sörmlänning ska få bra förutsättningar för en god hälsa och bästa möjliga vård arbetar vi med forskning och utveckling. Syftet med vårt arbete är att vidareutveckla landstingets verksamheter och möta framtidens behov av kunskap, bra miljö och god hälsa.

Läs mer om de olika områdena i den blå menyn ovanför.Aktuellt

Utlysning forskningsmedel inför verksamhetsår 2019 - Landstinget Sörmland

Mellan 17 augusti och 12 oktober 2018 kan du söka forskningsmedel.

Ansökningstillfället på hösten är huvudansökningstillfället för kommande verksamhetsår 2019.

Alla som är anställda inom landstinget Sörmland och alla privata vårdgivare i Sörmland med avtal med landstinget Sörmland har rätt att söka. Under förutsättning att anställningen/avtalet gäller minst 50 % av heltid. Aktiviteter som förväntas ingå i verksamhetens ordinarie uppdrag kan inte beredas medel. Dit hör exempelvis det obligatoriska projektarbetet inom ST-läkarutbildningen.

Till ansökan

Utlysning Forskningsmedel Regionala forskningsrådet

Mellan 15 augusti och 15 september 2018 kan du söka forskningsmedel från Regionala Forskningsrådet (RFR).

Information och anmälan

Hälsan i Södermanland

Landstinget Sörmland har genom åren sammanställt uppgifter som beskriver Södermanlands läns kommuner med avseende på befolkningssammansättning, sociala villkor, levnadsförhållanden och hälsa.

Senaste versionen är från juni 2018.

Hälsan i Södermanland

GCP-utbildning

Nu kan du som är prövare, forskare samt forskningssköterskor som saknar formell GCP-kompetens eller som har behov att förnya den anmäla dig till GCP-utbildning som är den 16-17 oktober. Sista anmälningsdag är 1 oktober.

Information och anmälan GCP-utbildning

Regelverk, forskningsetik och Good Clinical Practice – En utbildning om klinisk forskning för chefer

Verksamhetschefen har det yttersta ansvaret för forskningen som bedrivs inom den egna verksamheten. Denna tecknar kontrakt med sponsor om genomförandet av prövningen, intygar att det finns kompetens, tid, utrustning, dokumentationsrutiner samt säkerställer att relevanta tillstånd finns.

Syftet med utbildningen är att ge verksamhetscheferna verktyg att ställa rätt frågor i samband med nya och pågående projekt och för att kunna stötta dessa på ett bra sätt.

Utbildningen är kostnadsfri och går i Västerås. Det finns två tillfällen att välja mellan 1 oktober och 29 oktober. Anmäl senast 24 september 2018.

Information och anmälan

Hur mår sörmlänningarna?

Se vår film som presenterar våra undersökningar Liv & Hälsa och Liv & Hälsa ung. Snart finns samtalsmottagningar för barn och unga i hela länet som är ett resultat av svaren från Liv & Hälsa-enkäten.

Länk till filmen

Konferensdagarna Nyttan av Folkhälsodata

8, 14 och 20 mars genomfördes dagar där deltagare fick veta mer om hur sörmlänningar mår och hur folkhälsodata kan användas i ledning, styrning och i praktiskt arbete. Deltagarna fick också veta mer om hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser som sker i Sörmland.

Länk till dokumentation

Miljö- och klimatprogram 2014-2018

grönt blad med vattendroppe

Miljö- och klimatprogram 2014-2018.

Läs mer om Miljö- och klimatprogrammet