Landstinget Sörmlands logotyp
Snödroppar

Om forskning och utveckling

För att du som sörmlänning ska få bra förutsättningar för en god hälsa och bästa möjliga vård arbetar vi med forskning och utveckling. Syftet med vårt arbete är att vidareutveckla landstingets verksamheter och möta framtidens behov av kunskap, bra miljö och god hälsa.

Läs mer om de olika områdena i den blå menyn ovanför.


Aktuellt

Hur mår sörmlänningarna?

Se vår film som presenterar våra undersökningar Liv & Hälsa och Liv & Hälsa ung. Snart finns samtalsmottagningar för barn och unga i hela länet som är ett resultat av svaren från Liv & Hälsa-enkäten.

Länk till filmen

"Thomas Quick - för Sverige i tiden. Vad lärde vi?"

Professor Kjell Asplund emeritus i medicin vid Umeå universitet är utredare av Sture Bergwall (Thomas Quick) och Paulo Macchiariniärendena.
På vår årliga FoU-dag, som 2018 är den 24 april kommer Kjell att föreläsa om Tomas Quick.

Titel: "Thomas Quick - för Sverige i tiden. Vad lärde vi?"

Sista anmälningsdag har passerat.

Information och anmälan FoU-dagen 2018

Christina Andreae sjuksköterska på HIA disputerar 20 april Linköpings universitet

Christina Andreae disputerar den 20 april Linköpings universitet. Christina är sjuksköterska och arbetar på HIA på Mälarsjukhuset.
FoU-centrum är finansiär för Christinas forskning.

Titel på avhandlingen: Appetite in patients with heart failure - Assessment, prevalence and related factors

Disputation äger rum 20/4 kl 09.00 Berzeliussalen, Ingång 65, Campus US, Linköpings Universitet.

Sammanfattning av avhandling

Forskningsförberedande kurs hösten 2018

Nu kan du anmäla dig till höstens Forskningsförberedande kurs.
Kursen vänder sig till anställda som planerar att genomföra ett forsknings-/utvecklingsprojekt. Alla yrkeskategorier är välkomna att gå kursen. Kursen vänder sig också till de ST-läkare som ska genomföra sitt obligatoriska projektarbete.
För mer information om datum och anmälan klicka på länken.
Sista ansökningsdag 10 juni 2018.

Forskningsförberedande kurs hösten 2018

Konferensdagarna Nyttan av Folkhälsodata

8, 14 och 20 mars genomfördes dagar där deltagare fick veta mer om hur sörmlänningar mår och hur folkhälsodata kan användas i ledning, styrning och i praktiskt arbete. Deltagarna fick också veta mer om hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser som sker i Sörmland.

Länk till dokumentation

Hälsan i Södermanland

Landstinget Sörmland har genom åren sammanställt uppgifter som beskriver Södermanlands läns kommuner med avseende på befolkningssammansättning, sociala villkor, levnadsförhållanden och hälsa.

Hälsan i Södermanland

Miljö- och klimatprogram 2014-2018

grönt blad med vattendroppe

Miljö- och klimatprogram 2014-2018.

Läs mer om Miljö- och klimatprogrammet