Landstinget Sörmlands logotyp
Frostiga tallbarr

Om forskning och utveckling

För att du som sörmlänning ska få bra förutsättningar för en god hälsa och bästa möjliga vård arbetar vi med forskning och utveckling. Syftet med vårt arbete är att vidareutveckla landstingets verksamheter och möta framtidens behov av kunskap, bra miljö och god hälsa.

Läs mer om de olika områdena i den blå menyn ovanför.

Aktuellt

Mår alla bra?

I rapporten undersöks jämlikhet i hälsa och resurser hos elever i årskurs 9 i Mellansverige. Fokus är på skillnader utifrån kön, sexuell läggning, födelseland, funktionsnedsättning och ekonomi. Rapporten ingår i en serie som tas fram i samarbete mellan Landstinget Sörmland, Region Uppsala, Region Örebro och Region Västmanland.

Länk till publikationer

Forskningsförberedande kurs 2019

Anmäl dig till vårens Forskningsförberedande kurs. Sista anmälningsdag är 181216.
Datum: 190205, 190219, 190305, 190312 (egen studiedag), 190326 (egen studiedag) 190402. Kursen kommer hållas i Eskilstuna, Mälarsjukhuset.

Information och anmälan

Sjuksköterskan Linda Lännerström disputerar 22 november 2018 i Uppsala

Linda Lännerström försvarar sin avhandling:
Sick Leave Questions in Telephone Nursing: Perspectives of Persons
on Sick Leave and Registered Nurses in Primary Health Care.
vid Uppsala Universitet i Auditorium Minus, Gustavianum, Akademigatan 3, Uppsala, torsdagen 22 november 2018 kl. 09.15 för Medicine doktorsgrad vid Medicinska fakulteten. Disputationen kommer hållas på svenska. Opponent är professor Lotta Dellve från Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap vid Göteborgs Universitet.

Kort sammanfattning av Linda Lännerströms avhandling

Kvalitativ metodkurs 2019

Kvalitativ metodkurs 2019.
Datum: 190214, 190314, 190411, 190516
Vart: FoU-centrum, Kungsgatan 41, Eskilstuna
Sista anmälningsdag är 190113

Information och anmälan

Hälsan i Södermanland

Landstinget Sörmland har genom åren sammanställt uppgifter som beskriver Södermanlands läns kommuner med avseende på befolkningssammansättning, sociala villkor, levnadsförhållanden och hälsa.

Senaste versionen är från juni 2018.

Hälsan i Södermanland

Miljö- och klimatprogram 2014-2018

grönt blad med vattendroppe

Miljö- och klimatprogram 2014-2018.

Läs mer om Miljö- och klimatprogrammet