Landstinget Sörmlands logotyp
Höstlöv

Om forskning och utveckling

För att du som sörmlänning ska få bra förutsättningar för en god hälsa och bästa möjliga vård arbetar vi med forskning och utveckling. Syftet med vårt arbete är att vidareutveckla landstingets verksamheter och möta framtidens behov av kunskap, bra miljö och god hälsa.

Läs mer om de olika områdena i den blå menyn ovanför.

Aktuellt

Forskningsförberedande kurs våren 2018

Nu kan du anmäla dig till FoU-centrums Forskningsförberedande kurs.
Kursen vänder sig till anställda i landstinget Sörmland som planerar att genomföra ett forsknings- /utvecklingsprojekt. Alla yrkeskategorier är välkomna att gå kursen.
Sista anmälningsdag är 10 december 2017.

Information och anmälan

Stipendier för postdoktoral utbildning i medicinsk vetenskap

Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning (SSMF) utlyser härmed 2-åriga stipendier för postdoktoral utbildning i medicinsk vetenskap för vinnande av docentkompetens. Stipendierna är på hel- eller halvtid, de senare avsedda för kliniskt verksamma forskare.
Ansökan görs elektroniskt på SSMF:s hemsida (http://www.ssmf.se) från den 15 oktober fram till och med klockan 24.00 den 15 november 2017, som är sista ansökningsdag.

Information om ansökning av stipendium

Nyhetsbrev kliniska studier hösten 2017

Nyhetsbrev kliniska studier hösten 2017

Inbjudan till uppdragsutbilning Klinisk forskning och prövning i praktiken 15 hp

En kurs för dig inom hälso- och sjukvården som vill öka dina kunskaper kring kliniska studier och Good Clinical Practice (GCP) HT- 2017 till VT 2018.

Till inbjudan och information

Hälsan i Södermanland

Landstinget Sörmland har genom åren sammanställt uppgifter som beskriver Södermanlands läns kommuner med avseende på befolkningssammansättning, sociala villkor, levnadsförhållanden och hälsa.

Hälsan i Södermanland

"Thomas Quick - för Sverige i tiden. Vad lärde vi?"

Professor Kjell Asplund emeritus i medicin vid Umeå universitet är utredare av Sture Bergwall (Thomas Quick) och Paulo Macchiariniärendena.
På vår årliga FoU-dag, som 2018 är den 24 april kommer Kjell att föreläsa om Tomas Quick.

Titel: "Thomas Quick - för Sverige i tiden. Vad lärde vi?"

Sista anmälningsdag är 1 april 2018, anmäl dig nu!

Information och anmälan FoU-dagen 2018

Hur mår unga i Sörmland?

Liv och Hälsa ung

Nu finns resultat från enkätundersökningen Liv & Hälsa ung 2017.

Länk till webbsida

Lanseringskonferens nationella ANDT-strategin 2016-2020

15 mars arrangerades en lanseringskonferens för den nationella ANDT-strategin, 2016-2020, i Sörmland.
Regeringen har satt upp målet om att sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation. Folkhälsopolitiken och ANDT-området har en viktig roll för att nå det målet.

Länk till dokumentation

Nordic Conference on Pragmatic Clinical studies

Nordic Conference on Pragmatic Clinical Studies, 12-13 december 2017, Uppsala.

Information

Jämlik hälsa i Sörmland: en film om landstingets ansvar och roll

Film Jämlik Hälsa

Landstinget Sörmland bidrar till en mer jämlik hälsa på många olika sätt. Nu finns det en film som visar hur. Filmen förklarar också vad jämlik hälsa är och hur du som medarbetare kan vara med och påverka.

Se filmen här

Miljö- och klimatprogram 2014-2018

grönt blad med vattendroppe

Miljö- och klimatprogram 2014-2018.

Läs mer om Miljö- och klimatprogrammet