Landstinget Sörmlands logotyp
Höstlöv

Om forskning och utveckling

För att du som sörmlänning ska få bra förutsättningar för en god hälsa och bästa möjliga vård arbetar vi med forskning och utveckling. Syftet med vårt arbete är att vidareutveckla landstingets verksamheter och möta framtidens behov av kunskap, bra miljö och god hälsa.

Läs mer om de olika områdena i den blå menyn ovanför.

Aktuellt

Spridningsseminarium Södermanlands läns ANDT strategi - 22 oktober

Landstinget har tillsammans med Länsstyrelsen, Polisen, kommuner och andra aktörer arbetat fram en regional strategi med tillhörande åtgärdsplan för ANDT-arbetet i länet 2018-2021.

Välkommen till en dag för inspiration och till fortsatt arbete!

Program och anmälan

Mår alla bra? Ny rapport

I rapporten undersöks jämlikhet i hälsa och resurser hos elever i årskurs 9 i Mellansverige. Fokus är på skillnader utifrån kön, sexuell läggning, födelseland, funktionsnedsättning och ekonomi. Rapporten ingår i en serie som tas fram i samarbete mellan Landstinget Sörmland, Region Uppsala, Region Örebro och Region Västmanland.

Länk till publikationer

Forskningsförberedande kurs 2019

Anmäl dig till vårens Forskningsförberedande kurs. Sista anmälningsdag är 181216.
Datum: 190205, 190219, 190305, 190312 (egen studiedag), 190326 (egen studiedag) 190402. Kursen kommer hållas i Eskilstuna, Mälarsjukhuset.

Information och anmälan

Kvalitativ metodkurs 2019

Kvalitativ metodkurs 2019.
Datum: 190214, 190314, 190411, 190516
Vart: FoU-centrum, Kungsgatan 41, Eskilstuna
Sista anmälningsdag är 190113

Information och anmälan

Hälsan i Södermanland

Landstinget Sörmland har genom åren sammanställt uppgifter som beskriver Södermanlands läns kommuner med avseende på befolkningssammansättning, sociala villkor, levnadsförhållanden och hälsa.

Senaste versionen är från juni 2018.

Hälsan i Södermanland

Miljö- och klimatprogram 2014-2018

grönt blad med vattendroppe

Miljö- och klimatprogram 2014-2018.

Läs mer om Miljö- och klimatprogrammet