Landstinget Sörmlands logotyp
jjj

Om forskning och utveckling

För att du som sörmlänning ska få bra förutsättningar för en god hälsa och bästa möjliga vård arbetar vi med forskning och utveckling. Syftet med vårt arbete är att vidareutveckla landstingets verksamheter och möta framtidens behov av kunskap, bra miljö och god hälsa.

Läs mer om de olika områdena i den blå menyn ovanför.
Aktuellt

Ansök forskningsmedel 2018

Nu är vårens ansökan öppen. Sista ansökningsdag är 6 april 2018.

Vårens ansökan gäller för de som vill starta igång ett helt nytt projekt (s.k. planeringsanslag) eller om du har blivit uppmanad efter höstens beslut att söka åter till våren 2018.

Under vårens ansökning finns också möjligheten att söka medel riktade emot urologisk forskning.

Information och ansökan

Nyttan med Folkhälsodata 8, 14 och 20 mars

Välkommen till dagar där du får veta mer om hur sörmlänningar mår och hur folkhälsodata kan användas i ledning, styrning och i praktiskt arbete.
Du kommer också få veta mer om hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser som sker i Sörmland.

Inbjudan och program

Resultat på kommunnivå - kommunåterkoppling

Liv och Hälsa ung

Kommunåterkopplingen är en redovisning av kommunens och länets resultat från Liv & Hälsa ung inom ett antal frågeområden för år 2017.

Länk till publikationer

IVA-sjuksköterska Petronella Bjurling Sjöberg disputerar

Petronella Bjurling Sjöberg disputerar den 23 mars, i Uppsala universitet. Petronella är IVA-sjuksköterska och arbetar på Patientsäkerhetsenheten.
FoU-centrum är finansiär för Petronellas forskning.

Clinical Pathway Implementation and Teamwork in Swedish Intensive Care
Challenges in Evidence-Based Practice and Interprofessional Collaboration

Fredagen den 23/3 kl. 13.00 i sal IX, Universitetshuset, Biskopsgatan 3, Uppsala
Opponent: Ingegerd Bergbom, Göteborgs universitet

Avhandlingen spikas tre veckor innan disputationen och finns då tillgänglig via
http://www.diva-portal.org/

Sammanfattning av avhandling

"Thomas Quick - för Sverige i tiden. Vad lärde vi?"

Professor Kjell Asplund emeritus i medicin vid Umeå universitet är utredare av Sture Bergwall (Thomas Quick) och Paulo Macchiariniärendena.
På vår årliga FoU-dag, som 2018 är den 24 april kommer Kjell att föreläsa om Tomas Quick.

Titel: "Thomas Quick - för Sverige i tiden. Vad lärde vi?"

Sista anmälningsdag är 1 april 2018, anmäl dig nu!

Information och anmälan FoU-dagen 2018

UTLYSNING AV SAMVERKANSCHECKAR INOM HÄLSA OCH VÄLFÄRD. 5 FEBRUARI - 14 MARS 2018

Mälardalens kompetenscentrum för hälsa och välfärd, MKHV, utlyser varje år samverkanscheckar, för att uppmuntra och stimulera till samverkan inom området hälsa och välfärd.

Läs mer om vad som gäller för samverkanscheckarna, hur du gör en ansökan och vem du kan kontakta för mer information.

Information och ansökan

Hälsan i Södermanland

Landstinget Sörmland har genom åren sammanställt uppgifter som beskriver Södermanlands läns kommuner med avseende på befolkningssammansättning, sociala villkor, levnadsförhållanden och hälsa.

Hälsan i Södermanland

Jämlik hälsa i Sörmland: en film om landstingets ansvar och roll

Film Jämlik Hälsa

Landstinget Sörmland bidrar till en mer jämlik hälsa på många olika sätt. Nu finns det en film som visar hur. Filmen förklarar också vad jämlik hälsa är och hur du som medarbetare kan vara med och påverka.

Se filmen här

Miljö- och klimatprogram 2014-2018

grönt blad med vattendroppe

Miljö- och klimatprogram 2014-2018.

Läs mer om Miljö- och klimatprogrammet