Landstinget Sörmlands logotyp

Receptionen Habiliteringsmottagningen Nyköping

På grund av reducerad personalstyrka veckorna 27 till och med 35 är det enbart telefonsvarare i receptionen. Denna lyssnas regelbundet av vardager kl 08:00-12:00.

Aktuellt aktivitetskatalog 2017

Ändrade datum i höst för "Lär dig ritprata, föra seriesamtal och använda sociala berättelser i Eskilstuna". Kursen omfattar tre tillfällen; onsdag 9 november, onsdag 23 november och torsdag 7 december, kl 13:30-15:30

"Teckenutbildning i Eskilstuna" - vecka 36-40 utgår fortsättningskursen och ersätts i stället av en nybörjarkurs.

Datumet för modulen "Problembeteende" under aktiviteten "Utbildningsmoduler i Katrineholm" är ändrat till hösten och genomförs den 2 oktober.
Klicka på länken och se vad vi har att erbjuda under kommande år.

Klicka på länken för att läsa mera om aktiviteterna i årets katalog

Sjukresor i Sörmland

När du är sjuk och behöver resa till sjukvården har du i vissa fall rätt att få ersättning för del av din reskostnad. Din hälsa avgör vilken typ av resa som är aktuell för just dig.

På www.1177.se kan du läsa mer om vad som gäller för sjukresor i Sörmland.

Entre fraktgatan 5 i Eskilstuna

Välkommen till Hjälpmedelscentralen

Hjälpmedel till personer med funktionshinder ingår som en del i sjukvårdshuvudmännens hälso- och sjukvårdsansvar. Landstinget och kommunen skall enligt Hälso- och sjukvårdslagen erbjuda hjälpmedel till dig som är funktionshindrad, så att du kan fungera i din bostad, i din närmiljö och delta i samhällslivet i övrigt.

Hjälpmedelscentralen hittar du i Eskilstuna. Det finns också två filialer, en i Katrineholm och en i Nyköping.

Läs mer om Hjälpmedelscentralen här

Dammsdal skola och boende i Vingåker

Välkommen till Dammsdal skola och boende

Dammsdal skola och boende har sedan 1994 specialiserat sig på elever inom autismspektrat och kan erbjuda en helhetslösning med skola och boende under elevens skoltid. Verksamheten har plats för 38 elever. Vår skola på Dammsdal är anpassad för att hjälpa ungdomar som tidigare har haft det tufft på hemorten.

Våra ambitioner är att anpassa studier, fritid och vardag. Förutsättningarna och möjligheterna att lyckas på Dammsdal kan vara större än tidigare. Anledningen är att vi har kunskaper om funktionsnedsättningarna, om en specifikt anpassad pedagogik, vi har anpassade lokaler, resurspersoner på nära håll och dessutom möjlighet att ge eleven stöd under hela dygnet.

Läs mer om Dammsdal skola och boende här

Habiliteringsverksamhet

Välkommen till Habiliterings- verksamheten

Habiliteringsverksamheten är till för barn, ungdomar och vuxna som har vissa bestående funktionsnedsättningar.

Målet med habilitering och rehabilitering är att öka förutsättningarna för delaktighet, självständighet och ett aktivt liv. Hos oss arbetar olika yrkesgrupper tillsammans i team för att ge utvecklande, stödjande och kompenserande insatser. Familj, anhörig och andra viktiga personer i din omgivning kan också få stöd från oss.

Läs mer om Habiliteringsverksamheten här

Kontakt

Error: -1
No results

Hjälpmedelscentralen

Telefonnummer till Hjälpmedelscentralen

Självservice

Banner 1177 Vårdguidens e-tjänster

1177 Vårdguiden

1177 Vårdguiden

SMO

samordnat medicinskt omhändertagande för vuxna personer med funktionsnedsättning

SMO bild