Landstinget Sörmlands logotyp

Undermeny

Samordnad individuell planering (SIP)

Pussel
Samordning är ett gemensamt ansvar

Personer som har många och långvariga kontakter med vården och med socialtjänst, habilitering och så vidare, har rätt att få hjälp med samordning av insatserna.

För att underlätta samarbetet har länets kommuner och landsting tagit fram en överenskommelse och också verktyg, gemensamma rutiner och mallar som du hittar här nedan.

Gemensamma riktlinjer för kommunerna och landstinget i Sörmland för tillämpning av individuell plan, ”SIP”, enligt hälso- och sjukvårdslagen, HSL, och socialtjänstlagen, Sol, samt samordning av insatser för habilitering och rehabilitering enligt SOSFS 2007:10/2008:20

Vägledning
Vägledning till samverkan i re/habilitering  (Socialstyrelsen)

SIP-kollen
Länk