Landstinget Sörmlands logotyp

Undermeny

Lokala anvisningar för Vårdhandboken

Lokala anvisningar för Vårdhandboken
Den nationella Vårdhandboken säkerställer god och säker vård på lika villkor. Där hittar du som arbetar med vård och omsorg kvalitetssäkrade metodanvisningar och arbetsmetoder. Vårdhandboken underlättar det dagliga vårdarbetet, ökar kvaliteten och ger effektivare vårdprocesser. På Vårdhandbokens hemsida hittar du de senaste revideringarna.

Lokala anvisningar
När ett avsnitt i Vårdhandboken inte är tillräckligt, ska det upprättas en lokal anvisning som komplement. Denna anvisning gäller inom hela Landstinget Sörmland. Anvisningarna utarbetas av sakkunniga inom området och godkänns av Vårdhandboksgruppen.

Inom dessa avsnitt behövs lokala anvisningar enligt Vårdhandboken.

Lokala anvisningar presenteras på externa webben och revideras årligen.

Vårdhandboken

Vårdhandbokens logo