Landstinget Sörmlands logotyp

Undermeny

Om lokala anvisningar

All vård ska utgå från vetenskap och beprövad erfarenhet och ha sin plattform i den gemensamma kunskap som olika personer och yrkeskategorier bidrar med inom sina kompetensområden.

Syfte

Syftet med de lokala anvisningarna är att ge övergripande riktlinjer för arbetet inom hälso- och sjukvården samt tandvård i Sörmland för att kvaliteten i arbetet ska säkras och utvecklas.
De lokala anvisningarna är i första hand avsedda för vårdpersonal i Sörmland som har en grundläggande kunskapsnivå. Anvisningarna finns på Internet vilket gör att alla kan ta del av innehållet. För en närmare beskrivning av organisationen kring de lokala anvisningarna se
Rutin för Lokala anvisningar, utg 6.doc

**OBS! Ej reviderad**

Pärmar

De pärmar, "Handbok för hälso och sjukvårdsarbete" som funnits på alla enheter ska kasseras eftersom de inte gäller längre.

Utskrift från lokala anvisningar

Utskrift från de lokala anvisningarna får göras men ska kastas efter användning. Detta för att eliminera risken för att de sätts in i en pärm och man inte uppmärksammar när ändringar görs.

 

Ansvarig: Birgitta Öjmyr-Karlsson