Landstinget Sörmlands logotyp

Tider och platser för vaccination mot hjärnhinneinflammation

2017-06-07

Här finns information om vilka barn som erbjuds vaccination mot bakterieorsakad hjärnhinneinflammation samt var och när de kan vaccinera sig.

Vaccinet är kostnadsfritt för alla som omfattas av erbjudandet. Vi vill förtydliga att inga vuxna kommer att erbjudas vaccin eftersom smittskyddsläkaren har bedömt att de inte löper någon ökad risk att smittas.

Barn i förskoleåldern och yngre

Vaccin erbjuds till:

  • barn på förskolorna Malmvillan, Ekorren, Fjärilen och Daldockan samt deras syskon som inte har börjat förskoleklass.
  • syskon till elever på Brandkärrsskolan, Långbergskolan och Nyköpings högstadium om syskonen inte har börjat i förskoleklass.

Datum: 5-9 juni. Obs! stängt Nationaldagen 6 juni
Tid:  kl. 9-16
Plats: Familjecentralen Brandkärr, Brandkärrsvägen 20.
Övrig information: Drop in. Ingen förbokning.

Elever på Långbergsskolan

Datum: 5 juni.
Tid: Under skoltid
Plats: Långbergsskolan.
Övrig information: Medgivandeblankett delas ut via skolan inför vaccination

Elever på Brandkärrsskolan

Datum: 7 juni.
Tid: Under skoltid
Plats: Brandkärrsskolan.
Övrig information: Medgivandeblankett delas ut via skolan inför vaccination

Elever på Nyköpings högstadium

Datum: 12-14 juni (se detaljer nedan)
Tid: Kl. 10-16
Plats: Nyköpings högstadium Alpha (ingång vid huvudentrén)

Måndag 12 juni
Elever i årskurs 7. Alphaelever på förmiddagen och Omegaelever på eftermiddagen.

Tisdag 13 juni
Elever i årskurs 8. Alphaelever på förmiddagen och Omegaelever på eftermiddagen.

Onsdag 14 juni
Elever i årskurs 9. Alphaelever på förmiddagen och Omegaelever på eftermiddagen.

Övriga berörda barn i skolåldern

Vaccin erbjuds till skolbarn (från förskoleklass upp till 18 år) som har syskon på förskolorna Malmvillan, Ekorren, Fjärilen och Daldockan eller på Brandkärrsskolan, Långbergskolan och Nyköpings högstadium.
Datum: 12-14 juni
Tid: Kl. 10-16.
Plats: Nyköpings högstadium Alpha (ingång vid huvudentrén)
Ta med: Underskriven medgivandeblankett

Avslutande vaccinationstillfälle 20 juni

Tisdagen den 20 juni erbjuds ett sista tillfälle att vaccineras. Personer som inte haft möjlighet att vaccineras tidigare är då välkomna. Vaccinationsinsatsen avslutas efter detta.

Var: Tonborgen, musikskolan intill Omegaskolan
Tid: mellan klockan Klockan 10.00-16.00
Ta med: Underskriven medgivandeblankett

Förälder behöver ge sitt medgivande till vaccination

För att en elev ska få vaccin i skolan behövs en medgivandeblankett från vårdnadshavare. Barnet får sin blankett i skolan och tar med den tillbaka till sin skola med vårdnadshavarnas underskrifter. Inget barn kommer att vaccineras i skolan utan vårdnadshavare om inte medgivandeblanketten är påskriven.

>Till frågor och svar om vaccinationerna

Barnläkare Charlotte Nylander berättar mer om vaccinationerna: