Landstinget Sörmlands logotyp

Regionarbete med personalfokus och sedan pension för HR- direktören

2017-05-11

Landstinget Sörmlands HR-direktör Solveig Lampe, går vid årsskiftet i pension. Fram tills dess väntar arbete med hur personalfrågor ska hanteras inför bildandet av region Sörmland då flera myndigheter kan slås samman.

– Det är en mycket stor tillgång att vi kan använda kunskaper och erfarenheter hos våra egna medarbetare i föreberedelserna inför bildandet av Region Sörmland som berör medarbetare i landstinget, regionförbundet och Sörmlands kollektivtrafik. Jag är mycket tacksam över att Solveig Lampe vill bistå mig i detta arbete, säger Jan Grönlund, landstingsdirektör.

Läs mer här.