Landstinget Sörmlands logotyp

Miljon tillbaks efter lyckat bygge av Citybanan

2017-05-15

Gynnsamma byggkostnader och att det stora projektet blev färdigt i tid. Det gör att Landstinget Sörmland får tillbaka pengar från investeringen i Citybanan.

Tågtrafiken till och från Stockholm är den mest intensiva i hela Sverige. Drygt femhundra tåg per dygn, där sex av tio är pendeltåg, samsas på de två spår som leder in till Stockholm central söderifrån. Den så kallade getingmidjan. Den tionde juli förändras situationen då pendeltågen flyttar ned under jord till den nybyggda citybanan.

Läs mer här.