Landstinget Sörmlands logotyp

Landstinget gör det lättare för nyanlända att få arbete

2017-05-17

Landstingets satsning på att göra det lättare för nyanlända med vårdutbildning att få jobb har slagit väl ut. På drygt ett år har ett femtiotal personer via projektet fått praktik och femton personer även anställning. Nu tar vi ytterligare steg för att göra det lättare att få jobb.

Det är en lång väg till den svenska arbetsmarknaden – även för nyanlända med sjukvårdsbakgrund. Socialstyrelsen ställer krav på utbildning, språk och medicinsk kunskap innan legitimation kan bli godkänd.

Tidigare har det tagit i genomsnitt sju år för en nyanländ läkare innan hen kan börja jobba. Tack vare smidigare samarbete med berörda myndigheter som Arbetsförmedlingen, Socialstyrelsen och Migrationsverket samt ett stort engagemang och hjälpsamhet hos verksamheterna inom hälso- och sjukvården, har den tiden kortats rejält.
– Hos oss finns nu läkare som fått legitimation och anställning inom tre år efter ankomsten till Sverige, säger Helena Ossmark, projektledare.

Läs mer här.