Landstinget Sörmlands logotyp

Klart med Jörgen Striems arbetsuppgifter i Landstinget Sörmland

2017-06-08

Avgående hälso- och sjukvårdschef Jörgen Striem fortsätter att arbeta för Landstinget Sörmland med två särskilda och tidsbestämda uppdrag.

Det ena handlar om hur hälso- och sjukvårdens organisation ska se ut vid ett bildande av Region Sörmland. Det andra uppdraget gäller utarbetande av en digitaliserings- och innovationsstrategi för landstinget Sörmland. Detta enligt ett beslut som landstingsstyrelsens tagit sedan tidigare.

Båda uppdragen innebär att Landstinget Sörmland kan tillgodogöra sig Jörgen Striems mångåriga och djupa kunskap om svensk och internationell hälso- och sjukvård.

Jörgen Striem avslutar sin anställning med pension den 31 augusti 2018.