Landstinget Sörmlands logotyp

Nyheter

Här hittar du nyheter inom Landstinget Sörmland.

 • 2017-06-05

  Landstingsstyrelsen i korthet 30/5

  Ambulansflyg, samordning av lokaler inför en eventuell regionbildning och landstingets kvartalsrapport. Det var en del av alla ärenden på landstingsstyrelsens möte den 30/5

 • 2017-06-02

  Vaccinationer dag ett

  Under fredagen har nästan sjuhundra doser vaccin mot bakterieorsakad hjärnhinneinflammation getts på familjecentralen i Brandkärr, barnavårdscentralen Ekensberg och Långbersskolan i Nyköping. På måndag fortsätter arbetet.

 • 2017-06-01

  Frågor och svar om bakterieorsakad hjärnhinneinflammation

  Smittskyddsläkare Helena Hervius Askling svarar på frågor om bakterieorsakad hjärnhinneinflammation och den rekommenderade förebyggande vaccinationen. Hon betonar att risken för smitta fortfarande är mycket låg hos de allra flesta barn. Små barn som ännu inte börjat skolan och barnen runt familjerna som har haft fall av meningokocker är de som nu de närmsta dagarna i första hand rekommenderas vaccination.

 • 2017-05-31

  Psykiatrisk intensivvård startas för barn och unga

  Nu startar psykiatrin i Sörmland en helt ny vårdnivå, intensiva insatser för barn och unga. Syftet är ett bättre omhändertagande av patienter med komplexa problem och stort vårdbehov. Förhoppningen är också att minimera behoven av längre tider i slutenvård.

 • 2017-05-31

  Nytt fall av hjärnhinneinflammation

  Ett nytt fall av hjärnhinneinflammation orsakad av meningokockbakterier har upptäckts i Nyköping. Smittskyddsläkaren har beslutat att erbjuda vaccination till ett stort antal barn i Nyköping för att förhindra ytterligare smitta.

 • 2017-05-30

  Rökning fortsatt stort problem men minskar bland yngre

  Rökning är fortfarande en av de största hälsoriskerna. Många allvarliga sjukdomar som lungcancer, hjärtinfarkt och kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) orsakas till stor del av rökning. Glädjande är dock att rökningen minskar i de yngre åldrarna. I morgon, 31/5, är det internationella dagen mot tobak.

 • 2017-05-26

  Hall för biltransporter byggs vid psykiatrin i Nyköping

  Psykiatriska kliniken i Nyköping får en hall där polis- och ambulansbilar kan köra in. Bättre möjlighet att skydda patientens sekretess och förbättrad arbetsmiljö för personalen är anledningar till investeringen.

 • 2017-05-24

  Tusen medarbetare utbildas inom hbtq-frågor

  Tusen medarbetare inom division psykiatri och funktionshinder ska hbtq-diplomeras. Detta för att alla har rätt till ett jämlikt bemötande när de möter Landstinget Sörmland. Verksamheterna ska utbildas under fem år.

 • 2017-05-24

  Ny landstingsdriven vårdcentral kan öppnas i Eskilstuna

  Eskilstuna kommun växer kraftigt. För att möta behovet av primärvård vill Landstinget Sörmland öppna en ny vårdcentral i egen regi.

 • 2017-05-23

  Professionsmiljarden i Sörmland

  Ökat antal AT-tjänster, satsning på personal som vill utbilda sig till paramedicinare och handledarstör till nyanlända med vårdbakgrund. Det är ett par exempel på hur pengar från professionsmiljarden kommer att användas i Sörmland.