Landstinget Sörmlands logotyp

Nyheter

Här hittar du nyheter inom Landstinget Sörmland.

 • 2017-09-21

  Framtiden på plats i Nyköping

  Patienten i centrum med personalteam kring sig. Ny teknik, hälsosamma scheman med arbetstidsförkortning och tid för kompetensutveckling. Det är en del av allt som införs på framtidens vårdavdelning i Nyköping. En avdelning utan hyrpersonal med över tjugo fast anställda personer med olika vårdkompetens.

 • 2017-09-20

  Stor bredd av hjälpmedel hjälper sörmlänningarna

  Över 50 000 av invånarna i Sörmland, eller runt 18 procent, har ett hjälpmedel från Hjälpmedelscentralen. Det handlar om allt från eldrivna rullstolar, hörselslingor och programvara till datorer. Den stora bredden och kunnandet visas på fredag, 22/9, upp runtom i länet. Dessutom blir det rollatorcafé.

 • 2017-09-13

  Hälsotorg

  Den 18 september öppnar vi testversioner av Hälsotorg i våra huvudentréer på Mälarsjukhuset och Nyköpings lasarett. Att de är testversioner innebär att du som besökare kan vara med och påverka utformningen av dem.

 • 2017-09-12

  Krafttag mot tobak vid internationellt stormöte i Eskilstuna

  Rökning är fortfarande en av de största hälsoriskerna, som också bidrar till ojämlik hälsa och hindrar en hållbar utveckling. Många allvarliga sjukdomar orsakas till stor del av rökning, innebär lidande och ger samhället stora kostnader. Men de går att förebygga. På torsdag och fredag, 14-15/9, arrangeras konferensen LUFT i Eskilstuna med tunga namn från hela världen på plats.

 • 2017-09-08

  Vårdcentralen Nävertorp flyttar till nya lokaler

  Gamla, trånga lokaler byts mot större och modernare när vårdcentralen Nävertorp i Katrineholm flyttar. Bytet innebär bättre plats för verksamheten och trivsammare utrymmen för patienter och personal.

 • 2017-09-05

  Karsudden och tolkcentralen 2017 års handledarstipendiater

  Regionsjukhuset Karsudden och tolkcentralen Sörmland är årets vinnare av landstingets handledarstipendium. Stipendiesumman till vardera verksamhet är 50 000 kronor.

 • 2017-09-04

  Kompetenscentrum mot våld i nära relationer

  Våld i nära relationer och sexuellt våld påverkar hälsan negativt och kan leda till fysisk och psykisk ohälsa. Våldet orsakar, förutom personliga lidanden för den enskilda personen och dess närmaste, ekonomiska kostnader för samhället. Den sörmländska hälso- och sjukvården föreslås nu starta ett kompetenscentrum för att bättre omhänderta dessa personer.

 • 2017-09-01

  Sörmländska barn och ungdomar mår sämre

  Barn i Sörmland mår generellt allt sämre. Det visar resultat från undersökningen Liv och hälsa ung som genomfördes under våren. Landstinget Sörmland genomför stora satsningar för att tidigt möta psykisk ohälsa bland barn och ungdomar genom bland annat samtalsmottagningar och en ny intensiv vårdnivå inom barn- och ungdomspsykiatrin.

 • 2017-09-01

  Vårdplatser anpassas på länets barnklinik

  Barn- och ungdomsavdelningen på Mälarsjukhuset har sedan flera år anpassat antalet vårdplatser till sin faktiska beläggning. Nu föreslås formellt att antalet platser ändras från 20 till 15, men med samma budget och personalstyrka.

 • 2017-08-29

  Bassängen på Kullbergska sjukhuset tillfälligt stängd

  Bassängen är tillfälligt stängd på grund av reparation av larmfunktionen men beräknas öppna igen den 30 september.

Föregående12
(14 Nyheter)