Landstinget Sörmlands logotyp

Nyheter

Här hittar du nyheter inom Landstinget Sörmland.

 • 2017-02-16

  Den psykiatriska öppenvården samlas i Nyköping för höjd kvalitet

  Den psykiatriska öppenvården för patienter i södra länet finns från slutet av februari på Nyköpings lasarett. Syftet är att korta väntetiderna och öka kvalitén på utredning, diagnossättning och behandling. Mottagningen i Oxelösund flyttar därför och finns på plats 20 februari.

 • 2017-02-15

  33 miljoner kronor till Sörmland för sjukskrivningsarbetet

  Landstinget Sörmland har uppfyllt alla krav enligt överenskommelsen sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess 2016 mellan regeringen och SKL och får för det en ersättning på 33 miljoner kronor.

 • 2017-02-14

  Landstingsstyrelsens beslut i korthet

  Ambulansdirigering i egen regi och uppsägning av avtal med SOS Alarm, strategi för att uppnå oberoende av hyrpersonal samt utredning av psykiatrisk slutenvård av barn och unga var några av ärendena som landstingsstyrelsen beslutade om vid dagens sammanträde.

 • 2017-02-10

  Inget nedskärningshot mot verksamhet på Kullbergska

  I Katrineholms-kuriren står det idag, 10/2, att det finns ett nytt nedskärningshot mot verksamhet på Kullbergska. Detta stämmer inte. I den reviderade 10 åriga fastighetsplanen ingår satsningar på att bygga om Kullbergska sjukhuset för 586 miljoner kronor.

 • 2017-02-09

  Ny ambulansdirigering kräver uppsagt avtal

  Landstinget Sörmland har för avsikt att ansluta till ambulansdirigeringen som Uppsala och Västmanland driver i egen regi. Ett mer patientsäkert beslutsstöd är anledningen och för detta krävs att avtalet med SOS-alarm sägs upp. Ärendet tas upp på landstingsstyrelsen den 14/2

 • 2017-02-03

  Dags för ny kull att utbildas i första hjälpen mot psykisk ohälsa

  Första hjälpen för att förhindra självmord. Det är faktiskt möjligt att utbildas i och på måndag, 6/2, startar en ny kull sin utbildning.

 • 2017-02-02

  Medarbetare trivs på sin arbetsplats men avvikelsearbetet kan bli bättre

  Den arbetsrelaterade utmattningen sjunker och medarbetarna upplever en öppenhet kring att anmäla avvikelser och fel som begås i verksamheterna. Det visar resultatet för landstingets enkät Medarbetarskap och säkerhet 2016. Liksom förra året är andelen medarbetare som vill rekommendera sin arbetsplats mycket hög.

 • 2017-01-25

  Specialiserad vuxenallergivård koncentreras till Mälarsjukhuset

  Den specialiserade allergivården kommer från och med den 1 mars att koncentreras till och placeras på Mälarsjukhuset i Eskilstuna. Mottagningen kommer där hantera hela länets allergivård för vuxna.

 • 2017-01-24

  Positivt ekonomiskt resultat för Landstinget Sörmland 2016

  Det preliminära bokslutet för Landstinget Sörmland 2016 visar ett positivt ekonomiskt resultat på över 200 miljoner kronor, vilket är bättre än budgeterat.

 • 2017-01-24

  Engagerade patienter utvecklar vården– nu sprider vi erfarenheterna

  Fyra vårdcentraler har under 2016 arbetat för att anpassa vården för patienter med kroniska sjukdomar till vad de faktiskt vill ha hjälp med. Nu delar med oss av våra lärdomar och vad patienterna som deltagit lärt oss.

Föregående123
(28 Nyheter)