Landstinget Sörmlands logotyp

Nyheter

Här hittar du nyheter inom Landstinget Sörmland.

 • 2017-05-26

  Hall för biltransporter byggs vid psykiatrin i Nyköping

  Psykiatriska kliniken i Nyköping får en hall där polis- och ambulansbilar kan köra in. Bättre möjlighet att skydda patientens sekretess och förbättrad arbetsmiljö för personalen är anledningar till investeringen.

 • 2017-05-24

  Tusen medarbetare utbildas inom hbtq-frågor

  Tusen medarbetare inom division psykiatri och funktionshinder ska hbtq-diplomeras. Detta för att alla har rätt till ett jämlikt bemötande när de möter Landstinget Sörmland. Verksamheterna ska utbildas under fem år.

 • 2017-05-24

  Ny landstingsdriven vårdcentral kan öppnas i Eskilstuna

  Eskilstuna kommun växer kraftigt. För att möta behovet av primärvård vill Landstinget Sörmland öppna en ny vårdcentral i egen regi.

 • 2017-05-23

  Professionsmiljarden i Sörmland

  Ökat antal AT-tjänster, satsning på personal som vill utbilda sig till paramedicinare och handledarstör till nyanlända med vårdbakgrund. Det är ett par exempel på hur pengar från professionsmiljarden kommer att användas i Sörmland.

 • 2017-05-22

  Tjugo miljoner för inköp av modernare utrustning

  Landstinget Sörmland investerar närmare tjugo miljoner kronor i sjukvårdsutrustning som behöver uppdateras och bytas ut. Bland annat fyra nya ambulanser.

 • 2017-05-19

  Barnmorskas fall tas inte upp av arbetsdomstolen

  Den barnmorska som tidigare drivit, och förlorat, ett mål mot Landstinget Sörmland angående samvetsfrihet i sin yrkesutövning får inte sitt ärende provat av arbetsdomstolen.

 • 2017-05-17

  Landstinget gör det lättare för nyanlända att få arbete

  Landstingets satsning på att göra det lättare för nyanlända med vårdutbildning att få jobb har slagit väl ut. På drygt ett år har ett femtiotal personer via projektet fått praktik och femton personer även anställning. Nu tar vi ytterligare steg för att göra det lättare att få jobb.

 • 2017-05-15

  Miljon tillbaks efter lyckat bygge av Citybanan

  Gynnsamma byggkostnader och att det stora projektet blev färdigt i tid. Det gör att Landstinget Sörmland får tillbaka pengar från investeringen i Citybanan.

 • 2017-05-12

  Fler erbjudanden om cellprovskontroll ska förhindra livmoderhalscancer

  Var tredje dag dör en kvinna i livmoderhalscancer i Sverige. Att göra gynekologiskt cellprovskontroll är det bästa sättet att skydda sig mot cancerformen. Det uppmärksammar Landstinget Sörmland särskilt under cellprovsveckan som startar på måndag 15 maj.

 • 2017-05-11

  Regionarbete med personalfokus och sedan pension för HR- direktören

  Landstinget Sörmlands HR-direktör Solveig Lampe, går vid årsskiftet i pension. Fram tills dess väntar arbete med hur personalfrågor ska hanteras inför bildandet av region Sörmland då flera myndigheter kan slås samman.

Föregående12345...
(46 Nyheter)