Landstinget Sörmlands logotyp

Undermeny

För dig som studerar som vuxen

Varje år deltar cirka 1100 studenter i verksamhetsförlagd utbildning hos oss. Tillsammans gör ni 5000 utbildningsveckor årligen under handledning av våra skickliga medarbetare.

Beroende på utbildning har dessa praktikperioder olika namn: verksamhetsförlagd utbildning (VFU) på högskole-/universitetsnivå, arbetsplatsförlagt lärande (APL) på gymnasienivå samt lärande i arbetslivet (LIA) inom ramen för yrkeshögskola.

Dessa verksamhetsförlagda utbildningarna är reglerade i lokala avtal med olika utbildningsanordnare. Du som student på dessa utbildningar har förtur till våra utbildningsplatser.

KLiPP

KLiPP (Klinisk Praktik Placering) är ett IT verktyg som används för administration och kommunikation kring VFU/APL/LIA platser. KLiPP är tillgängligt för studerande, utbildningsanordnare och berörda personer i Landstinget. Som studerande får du din inloggning till KLiPP via skolan.  

Välkommen!