Landstinget Sörmlands logotyp

Undermeny

För dig på gymnasiet

Varje år deltar cirka 1100 studenter i verksamhetsförlagd utbildning hos oss. Tillsammans gör ni 2500 utbildningsveckor årligen under handledning av våra medarbetare.

Beroende på utbildning har dessa praktikperioder olika namn: verksamhetsförlagd utbildning (VFU) på högskole-/universitetsnivå, arbestplatsförlagd utbildning (APU) på gymnasienivå samt lärande i arbetslivet (LIA) inom ramen för yrkeshögskola.

Dessa verksamhetsförlagda utbildningarna är reglerade i lokala avtal med olika utbildningssamordnare. Du som student på dessa utbildningar har förtur till våra utbildningsplatser.

KLiPP

KLiPP (Klinisk Praktik Placering) är ett IT verktyg som används för administration och kommunikation kring VFU/APL/LIA platser. KLiPP är tillgängligt för studerande, utbildningsanordnare och berörda personer i Landstinget.

Välkommen!