Landstinget Sörmlands logotyp

Undermeny

Ombyggnation av huvudentré BUP

2016-05-16 - 2016-06-13

Entrén till barn- och ungdomspsykiatrin i hus E43 kommer under en period att vara avstängd. Detta på grund av att entrén kommer att tillgänglighetsanpassas samt få en uppfräschning gällande utemiljö och bättre belysning.

Den vanliga entrén kommer därför att vara avstängd från den 16 maj och ca 4 veckor framåt. Besökare, personal och transporter hänvisas till provisorisk entré under byggtiden. Följ skyltning på plats.