Landstinget Sörmlands logotyp

Förbättringar ledde till bättre vård 2015

film kvalitetsbokslut förbättringar i vården

Dagligen arbetar våra medarbetare i hälso- och sjukvården med förbättringar utifrån patienternas behov. Se filmen som visar några exempel som bidrog till bättre vård för patienterna 2015.

Se filmen här

Jämlik hälsa i Sörmland: en film om landstingets ansvar och roll

film jämlik hälsa

Landstinget Sörmland är en av flera aktörer som skapar förutsättningar för en god och jämlik hälsa. Nu har vi gjort en film som visar hur våra verksamheter bidrar.

Se filmen här

Diskussionsförslag på ny region

Karta

Den 9 mars presenterade regeringens kommitté ett underlag med en tänkt ny regional indelning av Sverige. I underlaget till diskussion är förslaget att Sörmland blir en del av en region med Västmanland, Uppsala, Örebro, Dalarna och Gävleborg.

Läs mer här

Barnen först – Landstinget Sörmland visar vägen

Barnen Först

I Landstinget Sörmland arbetar vi för att göra barnets rättigheter till en naturlig del av vårt arbete. Bland annat har vi 250 barnrättspiloter ute i våra olika verksamheter som stöttar sin chef och sina arbetskamrater med att förverkliga FN:s konvention om barnets rättigheter.

Läs mer om barnens rättigheter

Vård i Sörmland om du är asylsökande, gömd eller papperslös

Kanske flyktingbarn

Om du söker asyl eller är papperslös har du i Sörmland rätt till sjukvård och tandvård. Barn och ungdomar upp till och med 19 år, även de som lever gömda, har rätt till vård utan att det kostar något.

Läs mer om hur du söker vård

Alla kan bidra till att skydda antibiotikan

Piller i händer

Antibiotikaresistensen ökar men vi kan alla bidra till att vi ska kunna använda antibiotika även i framtiden. Genom att tvätta händerna, prata om när antibiotika gör nytta och lämna tillbaka överbliven antibiotika till apoteken bidrar du i vardagen.

Läs mer på www.skyddaantibiotikan.se

Hitta rätt i vården

Visuell identitet

Vad gör du om du blir sjuk, skadar dig eller vill fråga om din hälsa? Ibland kan det vara svårt att veta vart man ska vända sig för att få rätt hjälp i rätt situation.

Klicka här så guidar vi dig

Direktpåverka med e-förslag

E-förslag (Ung kvinna som håller i ett @-tecken)

Har du en fundering eller förslag på något som Landstinget Sörmland ansvarar för? Något som kan förbättras eller förändras? Alla sörmlänningar kan numera påverka genom att lämna ett medborgarförslag direkt via webben.

Läs mer och lämna ett e-förslag