Landstinget Sörmlands logotyp

Undermeny

Funktionshinder

Inom funktionshinderområdet finner du verksamheter som bland annat erbjuder olika former av stöd till personer med funktionsnedsättning.  

Här hittar du verksamheterna  Dammsdal skola och boende, Habiliteringsverksamheten och Hjälpmedelscentralen samt Sjukreseenheten.

Förutom verksamheterna finner du här administrationen av Landstinget Sörmlands rehabilitering utomlands samt fördelningen av verksamhetsinriktat organisationsbidrag till intresseorganisationer för personer med funktionsnedsättning. 

Organisation


Det politiska arbetet i Landstinget Sörmland bedrivs i olika politiska församlingarna, som förutom fullmäktige består av landstingsstyrelse, nämnder, beredningar och utskott med mera.  Verksamheterna svarar mot olika politiska  församlingar.

Hjälpmedelscentralen svarar till Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård.

Dammsdal skola och boende svarar till Nämnden för kultur, utbildning och friluftsverksamhet.

Habiliteringsverksamheten, Sjukreseenheten samt Klimatvård och organisationsbidrag svarar till Landstingsstyrelsen.

 

 

 

Kontakt

Error: -1
No results