Landstinget Sörmlands logotyp

Undermeny

Fastighetsinvesteringar

En följd av arbetet med Framtidens hälso- och sjukvård är att behovet av genomgripande fastighetsinvesteringar synliggjorts. Dessa investeringar är en central och strategisk fråga som ska hanteras sammanhållet för att trygga en god hälso- och sjukvård åt medborgarna i länet.

Utgångspunkten är att investeringarna ska leda till ökad effektivitet och bidra till att trygga den långsiktiga utvecklingen av hälso- och sjukvården. Tillsammans med kravet på en ekonomi i balans.

Mål: Landstinget lokalbestånd vid de fyra sjukhusområdena utvecklas i enlighet med den 10 åriga investeringsplanen och bidrar därmed till att skapa förutsättningar för funktionella och ändamålsenliga lokaler
Delmål: Samtliga verksamheter uppfattar att deras verksamhets lokaler är funktionella och ändamålsenliga för den verksamhet som bedrivs där. Årlig NKI mätning (skala 1-5) önskat läge 4.

Delprojekt

 • Genomförande prioriterade investeringar i enlighet med den 10-åriga investeringsplanen
  (Tidsplan ej fastställd)
 • Översyn och eventuell revidering av investeringsprocessen
  (ej fastställt)
 • Översyn och eventuell revidering av internhyresmodellen
  (ej fastställt)


Skisser över våra framtida sjukhus

Fastighetsskiss: Nyköpings lasarett
Nyköpings lasarett

Fastighetsskiss: Mälarsjukhuset
Mälarsjukhuset

Fastighetsskiss: Karsudden
Regionsjukhuset Karsudden


Aktiviteter / åtgärder

» 120512: Tio år av byggande väntar Sörmlands sjukhus
Inom kort inleder Landstinget Sörmland ett omfattande och ambitiöst byggprojekt. På länets fyra sjukhus väntar om- och nybyggnationer för över tre miljarder kronor under en tioårsperiod.

På sjukhusbyggnadernas utformning, som det nu planeras för, finns en hel del krav. Det handlar inte bara om nya, fräscha lokaler för personal och patienter. De ska också byggas enligt de senaste kraven och kunskaperna kring bland annat läkande vårdmiljöer och hållbart byggande.

Investeringar i och underhåll av landstingets sjukhusfastigheter har varit eftersatt under lång tid. Därför är ett snabbt och smidigt ingångsättande av yttersta vikt.

Förbättringsplaner för Sörmlands sjukhus (i urval)

Regionsjukhuset Karsudden:

 • Ett nytt hus (E-huset) byggs. Detta kommer att byggas ihop med två befintliga hus, vilket gör det enklare och säkrare att ta sig mellan de olika delarna av sjukhuset.
 • Det gamla köket kommer att rivas och ett helt nytt byggs i det nya E-huset.

Kullbergska sjukhuset i Katrineholm:

 • En ny, stor välkomnande entré i ny byggnad (det befintliga huset K 7 rivs), som är placerad så att besökarna kan ta sig ända fram med buss.
 • Skapandet av en samlad mottagning (medicin, ger/rehab, kirurg, ortoped, urologi och hud) koncentrerad på ett plan i det nya huset.
 • Samtliga vårdplatser på sjukhuset ska finnas på samma vårdplan.

Mälarsjukhuset i Eskilstuna:

 • Ett nytt hus uppförs och ska enligt planerna stå klart årsskiftet 2018 / 2019. Huset kommer att innehålla akutmottagning inklusive akut radiologi, operationsavdelning inklusive sterilcentral samt tre våningar med totalt 150 vårdplatser.
 • Husen E 17 och E 18 – båda över 100 år gamla – rivs.
 • Radiologiavdelningen byggs ut och får fler platser på akut radiologi.
 • Vårdplatserna ska samlas geografiskt och samtidigt ska antalet enkelrum och hygienutrymmen öka.
 • Totalt handlar det för Mälarsjukhusets del om ett 100-tal byggprojekt under en 10-årsperiod till en uppskattad 2 kostnad av miljarder kronor.

Nyköpings lasarett:

 • Totalt kommer det att genomföras cirka 60 byggprojekt på Nyköpings lasarett innan allt är klart.
 • En modern akutmottagning ska byggas och inredas för att fungera på bästa sätt för patienter och personal.
 • En ny byggnad uppförs som bland annat kommer att inrymma en ny huvudentré i två plan. För att kunna bygga detta hus måste det 100-åriga huset N 5 att rivas (under hösten 2013 eller tidigt 2014).

» 130823: Start för bygget av framtidens Karsudden
Det kommer att ske stora förändringar på Regionsjukhuset Karsudden de kommande åren. Ett omfattande om- och tillbyggnadsarbete ska genomföras för att uppfylla de ökade kraven på säkerhet som Socialstyrelsen ställer och för att kunna ta emot patienter för tvångsvård även i framtiden. Men det handlar också om att förbättra miljön för personal och patienter. Att bygga om och anpassa lokalerna till de nya behoven kostar cirka 300 miljoner kronor.

Nu inleds den första byggetappen. Det hus där matsalen tidigare funnits ska rivas för att ge plats åt ett helt nytt hus. I det nya huset kommer en ny säkerhetsexpedition att finnas och också förvaltningsrätten. Det blir färre in- och utgångar och en bom vid infarten till regionsjukhuset.

Två befintliga hus med vårdavdelningar kommer också att byggas om och så kommer samtliga hus att byggas ihop. Detta görs för att de ska bli enklare och säkrare att ta sig mellan de olika delarna av sjukhuset. Det kommer också att förenkla transport av mat och läkemedel.

Bygget beräknas pågå i tre till fem år. En målsättning för Karsudden är att vara Sveriges främsta sjukhus för rättspsykiatrisk vård och utgöra ett psykiatriskt kompetenscentrum i länet och i regionen och en ombyggnation är en viktig del i att uppnå detta.

Finanslandstingsråd Åsa Kullgren (S) slår ett slag för det nya Karsudden

Finanslandstingsråd Åsa Kullgren (S) slår ett slag för det nya Karsudden

Skiss över nya Karsudden

En skissbild föreställande nya Karsudden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt

EnhetschefMagnus K AnderssonTelefon arbete: 016-10 38 08Mobil: 070-655 74 85E-post