Landstinget Sörmlands logotyp

Ny verksamhetschef på Länsbibliotek Sörmland

Bild på ny verksamhetschef på Länsbibliotek Sörmland 2017

Ny verksamhetschef för Länsbibliotek Sörmland från och med första april är Lotta Åstrand. Lotta har de senaste femton åren arbetat som chef och ledare i olika roller på Karolinska Institutets universitetsbibliotek. Hon har stor erfarenhet av förändringsledning och har i samarbete med Kungliga biblioteket genomfört en fallstudie om framgångsfaktorer för lyckad förändring vid fem svenska bibliotek.

Lotta ser fram emot att få använda sina erfarenheter från forskningsbiblioteksvärlden och arbeta med strategiska biblioteksfrågor i en för henne ny region och i ett nytt sammanhang.
- På Karolinska Institutets universitetsbibliotek arbetar vi metodiskt och nytänkande med verksamhetsutveckling. Det och min ledarerfarenhet hoppas jag kunna bidra med i min nya roll på länsbiblioteket. Jag är jätteglad att få den här chansen och längtar nu mest efter att få träffa mina nya kollegor på länsbiblioteket och på biblioteken runt om i Sörmland, säger Lotta Åstrand.

– Det är en viktig uppgift att leda länsbibliotekets verksamhet. Fokus ligger i att stödja biblioteksutveckling, bibliotekens roll i samhället och att arbeta med satsningar för att stärka medborgares tillgång till information, kunskap, litteratur samt att värna biblioteken som mötesplatser och demokratiska centrum. Till detta arbete ser vi att vi knutit en erfaren ledare och chef med ett tydligt fokus i sitt arbetssätt, säger Mikael Palo, verksamhetsområdeschef på kultur och utbildning.

Biblioteksplan för Landstinget Sörmland

Kommuner och landsting ska enligt bibliotekslagen ha biblioteksplaner. Kungliga biblioteket tillsammans med de regionala biblioteksverksamheterna och kommunerna är ansvariga för att följa upp hur biblioteksplanerna används.

Biblioteksplan för Landstinget Sörmland 2016 - 2018

Språk, makt och hållbar biblioteksutveckling i Sörmland

Med statistik, poesi och intervjuer med biblioteksmedarbetare på lokal och regional nivå har Länsbibliotek Sörmland under hösten 2015 undersökt den mångspråkiga biblioteksverksamheten i länet. Resultatet har sammanställts i Språk, makt och hållbar biblioteksutveckling - en rapport om mångspråkig biblioteksverksamhet i Sörmland. Rapporten speglar folkbibliotekens kapacitet och betydelse i ett samhälle präglat av flerspråkighet. Men också strukturell problematik och utmaningar när det gäller språklig och kulturell kompetens synliggörs. Rapporten ställer också frågor om vems berättelser och vems språk som tillåts ta plats, och på vilka premisser.

Kontakta Länsbibliotek Sörmland om du önskar en tryckt version av rapporten.

Språk, makt och hållbar biblioteksutveckling - en rapport om mångspråkig biblioteksverksamhet i Sörmland

Lättläst Sörmland

Lättläst Sörmland

Lättläst Sörmland är en ny tidning på lätt svenska.
I tidningen kan du läsa om vad som händer i Sörmland.
Du kan både lyssna och ladda ner tidningen.
Du kan också läsa tidningen som PDF-fil.

Läs mer här!

Kontakt

Telefon: 0155-24 50 00Besöksadress: Östra Trädgårdsgatan 2Hitta till ossPostadress: Box 314
611 26 NYKÖPING
Fax: 0155-28 55 42E-post
Verksamhetsomr chefMikael PaloFörvaltningschef för Kultur & Utbildning Sörmland, Mikael PaloTelefon arbete: 0155-24 57 84E-post

Kulturplan 2015-2018, reviderad 2016-04-26

Kulturplan_2015-2018_forstasida

Handlingsplan 2017

Handlingsplan 2017