Landstinget Sörmlands logotyp

Undermeny

Kurs i frågekonstruktion - Att undersöka genom att fråga

    Frågetecken

Kurs i frågekonstruktion, insamlingsmetodik och analys av kvalitativa och kvantitativa data.
Eskilstuna 8 och 9 november, samt 7 december 2017

MÅLGRUPP
Anställda i kommunerna eller landstinget i Sörmland som står i begrepp att genomföra en enkät- eller intervjustudie eller som är intresserade av lära sig hur det går till.

UPPLÄGG
Teori och praktik varvas under skapandet av en enkät eller ett intervjuformulär. Under kursen delas deltagarna in i grupper där varje grupp jobbar med ett projekt.  Deltagarna erbjuds att ”ta med sig” projekt som blir övningsprojekt.

PRAKTISK INFORMATION
Tid: Den 8 november kl. 12.45-16.00, den 9 november kl. 09.00 - 16.00 samt 7 december kl. 09.00 - 16.00.
Plats: FoU-centrum, Kungsgatan 41, Eskilstuna
Antal deltagare: Minst 8, mest 15. Antagning sker efter principen ”först till kvarn”.

Kontaktperson: lena.st...@fou.sormland.se
Anmälan: Senast 30 september 2017  till FoU i Sörmland via Anmälningsformulär

Kursen är ett samarbete mellan FoU i Sörmland och landstingets FoU-centrum.

Välkommen!