Landstinget Sörmlands logotyp

Undermeny

FoU-dag

                                      

  Blombukett

Varje år arrangerar FoU-centrum en FoU-dag (forskningsdag) där det även utdelas ett Forskningspris till landstingets mest forskningsvänliga enhet/verksamhet.

På FoU-dagen presenteras flertalet av de olika forskningsprojekt som bedrivs i Landstinget Sörmland. Gästföreläsare bjuds in.
Nydisputerade presenterar sina avhandlingsarbeten.

Forskningspriset ska ses som ett erkännande för bra forskningsinsatser men även som en stimulans till verksamheter som erbjuder goda förutsättningar för att bedriva forskning i Landstinget Sörmland.

Datum för 2018 års FoU-dag är den 24 april.

Gästföreläsare är Kjell Asplund, professor emeritus i medicin vid Umeå universitet, tidigare bl. a överläkare i medicin vid Norrlands universitetssjukhus, ordförande för SBU och generaldirektör vid Socialstyrelsen. Efter pensionen bl. a nationell cancersamordnare, ordförande för kvalitetsregistret Riksstroke och utredare av Sture Bergwall- och Paulo Macchiariniärendena. Sedan 2012 ordförande för Statens medicin-etiska råd. Pågående uppdrag som statlig utredare av vård utanför den etablerade vården (integrativ, komplementär och alternativ vård).

Titel på Kjells föreläsning: "Thomas Quick - för Sverige i tiden. Vad lärde vi?"

Anmäl dig redan nu till 2018 års FoU-dag - sista anmälningsdag är 1 april 2018  - Till anmälan

Kontakt

Telefon: 016-10 54 01Besöksadress: Kungsgatan 41Hitta till ossPostadress: 631 88 EskilstunaFax: 016-10 54 30E-post