Landstinget Sörmlands logotyp

Undermeny

FoU-centrum

- arbetar med att stärka landstingets vetenskapliga kompetens.

En av våra huvuduppgifter är att stimulera, underlätta och samordna klinisk, patientnära forskning i Landstinget Sörmland. Forskarutbildade handledare hjälper till i försöksplanering och genomförande av vetenskapliga studier. Forskningsmedel delas ut två gånger per år.

En annan av våra huvuduppgifter utförs av sjukhusbiblioteken genom att de tillhandahåller vetenskaplig litteratur och hjälper till med referenshantering. Vi arbetar även med samhällsmedicinska frågeställningar och erbjuder statistisk hjälp.

Under 2017 fyller FoU-centrum, som är Landstinget Sörmlands forsknings- och utvecklingscentrum, 10 år. I landstinget är det just nu cirka 100 medarbetare som får medel av FoU-centrum för att bedriva klinisk forskning. Här möter du fem av våra forskare.

 
Leg psykolog Katarina Georgsson och leg psykoterapeut Jan-Eric Lundquist.


Leg, med dr sjukgymnast Gunnel Peterson.


Leg sjuksköterska, med dr Maria Liljeroos.


Leg sjukgymnast, fil dr Marina Arkkukangas.

Kontakt

Telefon: 016-10 54 01Besöksadress: Kungsgatan 41Hitta till ossPostadress: 631 88 EskilstunaFax: 016-10 54 30E-post