Landstinget Sörmlands logotyp
Små Karl-Johan svamp

Om forskning och utveckling

För att du som sörmlänning ska få bra förutsättningar för en god hälsa och bästa möjliga vård arbetar vi med forskning och utveckling. Syftet med vårt arbete är att vidareutveckla landstingets verksamheter och möta framtidens behov av kunskap, bra miljö och god hälsa.

Läs mer om de olika områdena i den blå menyn ovanför.

Aktuellt

Sök forskningsmedel från FoU-centrum

18 augusti öppnas höstens ansökningsomgång, sista ansökningsdag är 13 oktober 2017. Hösten ansökningsomgång är huvudansökningstillfälle (alla anslag kan sökas för kommande verksamhets år (2018).

Information och ansökan

Att undersöka genom att fråga

Kurs i frågekonstruktion, insamlingsmetodik och analys av kvalitativa och kvantitativa data.
Eskilstuna 8 och 9 november, samt 7 december 2017.

MÅLGRUPP
Anställda i kommunerna eller landstinget i Sörmland som står i begrepp att genomföra en enkät- eller intervjustudie eller som är intresserade av lära sig hur det går till.

Förlängt - Sista anmälningsdag 30 september 2017

Information och anmälan

GCP-kurs hösten 2017

Kurs i Good Clinical Practice (GCP) den 26-27 oktober 2017.
Anmäl dig senast 1 oktober.

Information och anmälan

Stipendier för postdoktoral utbildning i medicinsk vetenskap

Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning (SSMF) utlyser härmed 2-åriga stipendier för postdoktoral utbildning i medicinsk vetenskap för vinnande av docentkompetens. Stipendierna är på hel- eller halvtid, de senare avsedda för kliniskt verksamma forskare.
Ansökan görs elektroniskt på SSMF:s hemsida (http://www.ssmf.se) från den 15 oktober fram till och med klockan 24.00 den 15 november 2017, som är sista ansökningsdag.

Information om ansökning av stipendium

Nyhetsbrev kliniska studier hösten 2017

Nyhetsbrev kliniska studier hösten 2017

Hälsan i Södermanland

Landstinget Sörmland har genom åren sammanställt uppgifter som beskriver Södermanlands läns kommuner med avseende på befolkningssammansättning, sociala villkor, levnadsförhållanden och hälsa.

Hälsan i Södermanland

Hur mår unga i Sörmland?

Liv och Hälsa ung

Nu finns resultat från enkätundersökningen Liv & Hälsa ung 2017.

Länk till webbsida

LUFT 14-15 september

Logga

Varmt välkomna till Eskilstuna den 14 - 15 september och 2017 års LUFT konferens!

LUFT- konferensen är en mötesplats inom det tobakspreventiva området. Den bjuder på ny forskning och kunskap, ger tips på verksamma och effektiva metoder och inspirerar till fortsatt arbete och utvecklande samverkan. Den är en viktig mötesplats för många yrkeskategorier som på olika sätt påverkas och berörs av tobaksfrågan, dess hälsokonsekvenser och samhällspåverkan inte minst vad gäller en jämlik hälsa.

Program och anmälan

"Thomas Quick - för Sverige i tiden. Vad lärde vi?"

Professor Kjell Asplund emeritus i medicin vid Umeå universitet är utredare av Sture Bergwall (Thomas Quick) och Paulo Macchiariniärendena.
På vår årliga FoU-dag, som 2018 är den 24 april kommer Kjell att föreläsa om Tomas Quick.

Titel: "Thomas Quick - för Sverige i tiden. Vad lärde vi?"

Sista anmälningsdag är 1 april 2018, anmäl dig nu!

Information och anmälan FoU-dagen 2018

Lanseringskonferens nationella ANDT-strategin 2016-2020

15 mars arrangerades en lanseringskonferens för den nationella ANDT-strategin, 2016-2020, i Sörmland.
Regeringen har satt upp målet om att sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation. Folkhälsopolitiken och ANDT-området har en viktig roll för att nå det målet.

Länk till dokumentation

Jämlik hälsa i Sörmland: en film om landstingets ansvar och roll

Film Jämlik Hälsa

Landstinget Sörmland bidrar till en mer jämlik hälsa på många olika sätt. Nu finns det en film som visar hur. Filmen förklarar också vad jämlik hälsa är och hur du som medarbetare kan vara med och påverka.

Se filmen här

Miljö- och klimatprogram 2014-2018

grönt blad med vattendroppe

Miljö- och klimatprogram 2014-2018.

Läs mer om Miljö- och klimatprogrammet