Landstinget Sörmlands logotyp
Sommarblommor

Om forskning och utveckling

För att du som sörmlänning ska få bra förutsättningar för en god hälsa och bästa möjliga vård arbetar vi med forskning och utveckling. Syftet med vårt arbete är att vidareutveckla landstingets verksamheter och möta framtidens behov av kunskap, bra miljö och god hälsa.

Läs mer om de olika områdena i den blå menyn ovanför.


Aktuellt

Så mår unga i Sörmland

Försättsbild

Nu finns ett första resultat av Liv & Hälsa ung 2017.
Resultatet redovisas årskursvis på länsnivå och har skickats till medverkande skolor som information till elever, vårdnadshavare och personalen.

Länk till publikationerna

LUFT 14-15 september

Logga

Varmt välkomna till Eskilstuna den 14 - 15 september och 2017 års LUFT konferens!

LUFT- konferensen är en mötesplats inom det tobakspreventiva området. Den bjuder på ny forskning och kunskap, ger tips på verksamma och effektiva metoder och inspirerar till fortsatt arbete och utvecklande samverkan. Den är en viktig mötesplats för många yrkeskategorier som på olika sätt påverkas och berörs av tobaksfrågan, dess hälsokonsekvenser och samhällspåverkan inte minst vad gäller en jämlik hälsa.

Program och anmälan

Att undersöka genom att fråga

Kurs i frågekonstruktion, insamlingsmetodik och analys av kvalitativa och kvantitativa data.
Eskilstuna 8 och 9 november, samt 7 december 2017.

MÅLGRUPP
Anställda i kommunerna eller landstinget i Sörmland som står i begrepp att genomföra en enkät- eller intervjustudie eller som är intresserade av lära sig hur det går till.

Sista anmälningsdag 31 augusti 2017

Information och anmälan

GCP-kurs hösten 2017

Kurs i Good Clinical Practice (GCP) den 26-27 oktober 2017.
Anmäl dig senast 1 oktober.

Information och anmälan

Sök forskningsmedel från FoU-centrum

18 augusti öppnas höstens ansökningsomgång, sista ansökningsdag är 13 oktober 2017. Hösten ansökningsomgång är huvudansökningstillfälle (alla anslag kan sökas9 för kommande verksamhets år (2018).

Information och ansökan

Utlysning forskningsmedel från Regionala forskningsrådet

Från 15 augusti till och med 15 september kan du söka forskningsmedel från Regionala Forskningsrådet

För information och anmälan

Hälsan i Södermanland

Landstinget Sörmland har genom åren sammanställt uppgifter som beskriver Södermanlands läns kommuner med avseende på befolkningssammansättning, sociala villkor, levnadsförhållanden och hälsa.

Hälsan i Södermanland

Nationell konferens om Kliniska studier 7-8 september 2017

Välkommen till Nationell konferens om kliniska studier i Stockholm 7-8 september 2017.
För information och anmälan klicka på länken.
Anmäl senast 7 augusti.

Information och anmälan

Lanseringskonferens nationella ANDT-strategin 2016-2020

15 mars arrangerades en lanseringskonferens för den nationella ANDT-strategin, 2016-2020, i Sörmland.
Regeringen har satt upp målet om att sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation. Folkhälsopolitiken och ANDT-området har en viktig roll för att nå det målet.

Länk till dokumentation

Jämlik hälsa i Sörmland: en film om landstingets ansvar och roll

Film Jämlik Hälsa

Landstinget Sörmland bidrar till en mer jämlik hälsa på många olika sätt. Nu finns det en film som visar hur. Filmen förklarar också vad jämlik hälsa är och hur du som medarbetare kan vara med och påverka.

Se filmen här

Miljö- och klimatprogram 2014-2018

grönt blad med vattendroppe

Miljö- och klimatprogram 2014-2018.

Läs mer om Miljö- och klimatprogrammet