Landstinget Sörmlands logotyp
Äppelblom

Om forskning och utveckling

För att du som sörmlänning ska få bra förutsättningar för en god hälsa och bästa möjliga vård arbetar vi med forskning och utveckling. Syftet med vårt arbete är att vidareutveckla landstingets verksamheter och möta framtidens behov av kunskap, bra miljö och god hälsa.

Läs mer om de olika områdena i den blå menyn ovanför.


Aktuellt

Lunchseminarium NLN 7 juni

Lars Rombo, professor, överläkare Infektionskliniken Mälarsjukhuset kommer och föreläser på FoU-centrums lunchseminarium på Nyköpings lasarett den 7 juni.
Lars kommer att föreläsa om ”Allt du behöver veta om TBE och TBE vaccin – med inslag av resultat från egna vaccinstudier”
Anmäl dig senast 29 maj.

Till inbjudan och anmälan

Athenapriset för 2017

Nu är det dags att nominera kandidater till Athenapriset för 2017, Sveriges största pris för klinisk forskning. Priset sponsras framför allt av Vinnova och Vetenskapsrådet.
Athenapriset har instiftats för att lyfta fram behovet av klinisk forskning av hög vetenskaplig kvalitet som sker i samverkan mellan hälso- och sjukvården, akademin och näringslivet.
Vinnaren får ett forskningsstipendium på 150 000 kronor. Athenapriset delas 2017 ut för tionde året. Man kan nominera fram till den 4 juni.

Information om Athenapriset

Doktorand Jonas Strömberg disputerar 16 juni

Specialistläkare och doktorand Jonas Strömberg, Kliniken för kirurgi och urologi MSE/KSK disputerar 16 juni, kl. 09.00, Huddinge sjukhus i lokal B64.

Kort Sammanfattning av Jonas avhandling

Anmäl dig till höstens Forskningsförberedande kurs

Nu kan du anmäla dig till höstens Forskningsförberedande kurs. Denna gång går kursen i Katrineholm med datum: 5 september (Katrineholm), 19 september (Katrineholm), 10 oktober (FoU-centrum, Kungsgatan 41, Eskilstuna), 24 oktober (egen studietid), 21 november(Eskilstuna) 2017.
Kursen vänder sig till anställda som planerar att genomföra ett forsknings-/utvecklingsprojekt. Alla yrkeskategorier är välkomna att gå kursen. Kursen vänder sig också till de ST-läkare som ska genomföra sitt obligatoriska projektarbete.

Information och anmälan

Att undersöka genom att fråga

Kurs i frågekonstruktion, insamlingsmetodik och analys av kvalitativa och kvantitativa data.
Eskilstuna 8 och 9 november, samt 7 december 2017.

MÅLGRUPP
Anställda i kommunerna eller landstinget i Sörmland som står i begrepp att genomföra en enkät- eller intervjustudie eller som är intresserade av lära sig hur det går till.

Sista anmälningsdag 31 augusti 2017

Information och anmälan

GCP-kurs hösten 2017

Kurs i Good Clinical Practice (GCP) den 26-27 oktober 2017.
Anmäl dig senast 1 oktober.

Information och anmälan

Lokalt nätverk för forskande sjuksköterskor och barnmorskor

Andelen forskarutbildade/forskningsintresserade sjuksköterskor och barnmorskor i Landstinget Sörmland växer. I takt med det ökar möjligheterna till forskningssamverkan och nätverksbyggande. På initiativ av FoU-centrum har därför ett nätverk för forskande sjuksköterskor och barnmorskor bildats. Nätverket hade sitt första möte i Sundbyholm den 4 maj. Möten och olika slags aktiviteter planeras framöver. Det övergripande syftet med nätverket är att stimulera till forskning och klinisk tillämpning av forskningsresultat genom att verka för att sjuksköterskors och barnmorskors vetenskapliga kompetens ska tillvaratas inom Landstinget Sörmland. Alla sjuksköterskor och barnmorskor i Landstinget Sörmland som planerar att påbörja en forskarutbildning, som går en forskarutbildning eller som har disputerat är välkomna att delta. Kontakta Lena Nordgren, FoU-centrum, vid intresse.
Vid det första mötet deltog: Sara Lyckner, Lovisa Sebrant, Christina Andreae, Linda Lännerström, Ingrid Blixt, Pella Bjurling Sjöberg, Maria Liljeroos, Ulrika Nygren samt Lena Nordgren.
Inte med på bilden är Ulrika Nygren

Nationell konferens om Kliniska studier 7-8 september 2017

Välkommen till Nationell konferens om kliniska studier i Stockholm 7-8 september 2017.
För information och anmälan klicka på länken.
Anmäl senast 7 augusti.

Information och anmälan

LUFT 14-15 september

Logga

Varmt välkomna till Eskilstuna den 14 - 15 september och 2017 års LUFT konferens!

LUFT- konferensen är en mötesplats inom det tobakspreventiva området. Den bjuder på ny forskning och kunskap, ger tips på verksamma och effektiva metoder och inspirerar till fortsatt arbete och utvecklande samverkan. Den är en viktig mötesplats för många yrkeskategorier som på olika sätt påverkas och berörs av tobaksfrågan, dess hälsokonsekvenser och samhällspåverkan inte minst vad gäller en jämlik hälsa.

Program och anmälan

Lanseringskonferens nationella ANDT-strategin 2016-2020

15 mars arrangerades en lanseringskonferens för den nationella ANDT-strategin, 2016-2020, i Sörmland.
Regeringen har satt upp målet om att sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation. Folkhälsopolitiken och ANDT-området har en viktig roll för att nå det målet.

Länk till dokumentation

Jämlik hälsa i Sörmland: en film om landstingets ansvar och roll

Film Jämlik Hälsa

Landstinget Sörmland bidrar till en mer jämlik hälsa på många olika sätt. Nu finns det en film som visar hur. Filmen förklarar också vad jämlik hälsa är och hur du som medarbetare kan vara med och påverka.

Se filmen här

Miljö- och klimatprogram 2014-2018

grönt blad med vattendroppe

Miljö- och klimatprogram 2014-2018.

Läs mer om Miljö- och klimatprogrammet